top of page
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

EU projekt „Dovršetak razvoja i komercijalizacija – Reacher 780“ uspješno je proveden

 

Datum: 17.6.2018.

 

Naziv Poziva: Inovacije novoosnovanih MSP, referentna oznaka: KK.03.2.2.01

Ukupna vrijednost projekta: 1.450.881,40 kn

Iznos koji sufinancira EU: 1.305.739,26 kn

Razdoblje provedbe: 17/10/2016 -17/06/2018

Odgovorne i kontakt osobe: Marko Krejči i Luka Krejči, sail@reacher780.com

Zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., tvrtka Reacher d.o.o. je uspješno dovršila razvoj i komercijalizaciju inovativnog koncepta jedrilice nakon 20 mjeseci provedbe projekta i time stvorila preduvjete za održivi rast i razvoj tvrtke.

 

Ulaganjem u testiranje i optimizaciju prototipa (Element projekta 1), testirane su i optimizirane performanse i funkcionalnosti MVP-a, te su prikupljeni podaci i informacije potrebne za daljnju optimizaciju proizvoda. Probnom proizvodnjom (Element projekta 2), izrađene su osnovna i VIP inačica nultog proizvoda (standardna i VIP varijanta) i time ostvareni preduvjeti za nastavak proizvodnje. U cilju povećanja tržišne vidljivosti inovacije i tvrtke na tržištu RH i EU, tvrtka je sudjelovala na tri međunarodna sajma gdje je stekla brojne kontakte s potencijalnim kupcima (Element projekta 3).

 

Uz savjetodavnu podršku djelatnika tvrtke Sense savjetovanje d.o.o., Reacher d.o.o. je adekvatno upravljao projektnim aktivnostima i provedbom projekta. Zahvaljujući provođenju projekta sukladno pravilima provedbe EU projekata, očekuje se da će po odobravanju Završnog izvještaja o provedbi projekta Reacher d.o.o. ostvariti apsorpciju ugovorenog iznosa EU sredstava od visokih 99%, uz ostvarene uštede nastale provedbom 34 postupka nabave roba i usluga.

My Channel
Watch Now

REACHER je započeo provedbu EU projekta

„Dovršetak razvoja i komercijalizacija – Reacher 780“

 

OPIS PROJEKTA:

Tvrtka Reacher d.o.o. je u listopadu 2016. započela s provedbom projekta „Dovršetak razvoja i komercijalizacija – Reacher 780''. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 25. srpnja 2017., a Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt je ostvario sufinanciranje putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za “Inovacije novoosnovanih MSP“, Referentna oznaka: KK.03.2.2.01 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Projekt čini nekoliko elemenata:

  1. Testiranje i optimizacija prototipa

  2. Probna proizvodnja

  3. Marketinške aktivnosti

  4. Promidžba i vidljivost

  5. Upravljanje projektom i administracija

Uspješna provedba projekta će omogućiti uspješnu komercijalizaciju inovativnog koncepta jedrilice i zadovoljavanje postojeće potražnje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Specifični cilj projekta je stvaranje preduvjeta za održivi rast i razvoj tvrtke Reacher d.o.o. dovršetkom razvoja i uspješnom komercijalizacijom inovativnog proizvoda.. Opći cilj projekta je povećanje ulaganja u razvoj i komercijalizaciju proizvoda hrvatskih MSP-ova u sektoru male brodogradnje na tržištu EU.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Testirane i optimizirane performanse i funkcionalnosti MVP-a; prikupljeni podaci i informacije potrebne za daljnju optimizaciju proizvoda

R2 Izrađena osnovna i VIP inačica nultog proizvoda; ostvareni preduvjeti za nastavak proizvodnje

R3 Povećana tržišna vidljivost inovacije i tvrtke na tržištu RH i EU sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima

R4 Nastupi na sajmovima i web stranica izvedeni u skladu s Uputama za korisnike vezane uz mjere informiranja

R5 Osigurano učinkovito upravljanje projektom

 

Provedba projekta omogućiti će proizvodnju 2 modela nulte serije jedrilice (standardna i VIP varijanta), povećati će se vidljivost proizvoda i tvrtke sudjelovanjem na 3 međunarodna nautičarska sajma što će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje i otvaranju 1 radnog mjesta do 2019. godine.

 

Ukupna vrijednost projekta:

1.450.881,40 kn

Iznos koji sufinancira EU:

1.305.739,26 kn

Razdoblje provedbe:

17/10/2016 -17/06/2018

Kontakt:

Marko Krejči i Luka Krejči,

sail@reacher780.com

Više informacija na poveznicama:
www.strukturnifondovi.hr

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

(http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf )


Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Reacher d.o.o.

bottom of page